Header AD

Filipino teacher mabenta sa China

Filipino teacher mabenta sa China
Maaari nang ma­ngalap at magpadala ng mga Filipino na guro para sa tertiary educational institutions (TEIs) sa China matapos ilabas ang patakaran para sa pagpapatupad nito.

Nilagdaan ni Labor Undersecretary Claro Arellano ang regulasyon alinsunod sa memorandum of understanding (MOU) para sa Employment of Filipino Tea­chers of English Language na napagkasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas at China na ginanap sa huli noong Abril.

Itinatakda sa pinagsamang patakaran ang kuwalipikasyon ng aplikante, ang tungkulin at res­ponsibilidad ng parehong pamahalaan, at paglalatag ng sistema sa pag-deploy at pagtanggap sa manggagawa.

Para sa kuwalipikasyon, dapat nagtatrabaho sa private higher education ins­titution sa Pilipinas o kasalukuyang hindi nagtatrabaho sa public institution ng bansa ang mga interesadong Filipino teacher.

Para sa tuntunin ng edukasyon, ang aplikante ay mayroon dapat bachelor’s degree mula sa unibersidad o sa education o English language mula sa Philippine e­ducational institution na akredito ng Ministry of Education ng People’s Republic of China.

Mayroon din dapat na balidong certificate of registration above the intermediate le­vel at professional license mula sa Philippine Board of Licensure Examination for Professional Tea­chers (PBLEPT). 

Filipino teacher mabenta sa China Filipino teacher mabenta sa China Reviewed by AsianPolicy.Press on 4:19:00 PM Rating: 5

Post AD